Rings

 • 117355-100
  18KW ROM RD DIA/SAP S.M D1/2TWS 5/8CTW, FITS 6.5 RD,117277-W
 • 118286-040C
  14KW *Q* DIA/SAPPH ENGRV RING D1/2CTW,S1/8CTW, INCL 3/8CT RD
 • 118304-040C
  14KW *Q* DIA/SAPH ENGR MLG RIND5/8CTW,S.08CT, INCL 3/8CT RD
 • 117699-100
  18KW ROM DIA/SAPPH BK RHOD SM D1/2CT/S.11TGW,FIT 6.5MM RD
 • 115148-S
  14KW *Q*LV DIA/SAP SEMIMT D.04S1/5CT W/6.5MM RD PEG,115017-W
 • 115148-SA
  SPC*14KW *A* LV DIA/SAP SEMI-MD.04CT/S.22CT W/6.5MM RD PEG
 • 210273
  14K EMERALD and DIAMOND RING E.72 D.18
 • 210085
  14K BAG DIA/SAP BALLERINA RG D.75 S1.00
 • 212003-YCPQ
  14KY TES COGNAC/PINK AM RING BRN1/5CTW, PAM 2.46CT
 • 212031-YCRQ
  14KY TESORO COGNAC RING W/RQTZD.37CT,ROSE QTZ 1.26TGW 8X6M
 • 117629-100
  18KW ROM DIA/TSAVORITE SM D1/4,T1/2TGW, FIT 6.5MM RD,117254W
 • 118292-040SA
  14KW *A* ENGRV DIA/SAPPH SEMIMD1/8CT,S1/6CT, FIT 4.8-5.2 RD