Rings

 • 210273
  14K EMERALD and DIAMOND RING E.72 D.18
 • 210085
  14K BAG DIA/SAP BALLERINA RG D.75 S1.00
 • 212003-YCPQ
  14KY TES COGNAC/PINK AM RING BRN1/5CTW, PAM 2.46CT
 • 212003-YCSQ
  14KY COGNAC DIA RING/OVAL SQ D1/5CTW, SQ 10X8MM AVG 2.54CT
 • 212031-YCRQ
  14KY TESORO COGNAC RING W/RQTZD.37CT,ROSE QTZ 1.26TGW 8X6M
 • 311022
  14K DIA and BLUE TOPAZ RING D-.12 BT-3.66
 • 115185-100
  14KW LAVIE DIA/SAP SM,D3/8CT S1/2CT, FIT 6.5M RD,115097-W
 • 118286-040CA
  14KW *A* DIA/SAPPH ENGRV RING D1/2CT,S1/8CT, INCL 3/8CT RD
 • 118251-040S
  14KW *Q* ROM DIA/SAPPH MLGN SMD1/6CTW,S1/5CTW, FIT 4.8MM RD
 • 118252-050C
  14KW *A* ROM DIA/SAPPH RING D3/4CT, S1/4CT, INCL 1/2CT RD
 • 117699-100
  18KW ROM DIA/SAPPH BK RHOD SM D1/2CT/S.11TGW,FIT 6.5MM RD
 • 117914-100
  18KW OV HALO DIA/SAPH SEMI FIT7X5 OV,D1/2CT,S1/6CT, 117860-W