Rings

 • 311497-SQ
  14KY DIA and SMOKY QTZ MARQUISE RING SQ14X7, D1/7CTW
 • 212003-YCBT
  14KY COGNAC DIA RG/OV LOND BT D1/5CTW, BT OV 10X8MM AVG 3TGW
 • 212019-TAM
  14KWY TESORO AMETHYST RING 20X14MM OVAL, 242026-TAM
 • 311292
  14KW PEAR SHAPE PERIDOT and DIAMOND RING D.04 PD1.21CTW
 • 117256-W
  18KW ROM BGT SAP and DIA BAND D1/5, S7/8CTW MATCH 117256-S
 • 310918
  14KW AQUAMARINE RING AQ-3.16
 • 311417-6
  14KY RD DIA/RD AMETHYST RING D1/4CTW,AM 7MM RD 1.09TGW,SZ 6
 • 117695-100
  *SPC*18KW ROM DIA/RUBY SEMI-MTD1/3CTW,R.08CTW,FIT 6.5MM RD
 • 115181-SAP
  14KW *Q* GRAD SAPPH/DIA CHNL D1/5CT,S1/3CT, W/6.5MM RD PEG
 • 118252-050SA
  14KW *A* ROM DIA/SAPPH SEMIMT D1/5CT, S1/4CT, FIT 5.2MM RD
 • 118286-040C
  14KW *Q* DIA/SAPPH ENGRV RING D1/2CTW,S1/8CTW, INCL 3/8CT RD
 • 118251-WA
  14KW *A* ROM RD DIA MLGN BAND D1/8CTW