Earrings

 • 222013-YCRQ
  14KY TES COGNAC/ROSE QTZ EARRSOMEGA CLIP, BRN.32CT/RQ8.78CT
 • 222016-YCOX
  14KY TESORO COG DIA/BLK ONYX EARRS, D.28CT, BO 14MM AVG22TG
 • 121485-W
  14KW TES RD DIA/PC SAPH HUGGIEEAR W/MLGN, D.06CT/S1/4CT
 • 328443-GQ
  14KY GRN QTZ FLOWER DANGLE ER HOOK, GQ 10MM, MATCH 355549
 • 720316
  18K/SILVER WITH POLISH/SMOOTH BLACK-OX EARRING
 • 328356-GT
  14KW GARNET CUSH/DIA EARRINGSD.48TW (6X6 GARNET CUSH)
 • 220553
  10KW RUBY and DIAMOND EARRINGS R.48 D.01
 • 328408
  14K ROSE GOLD DIA /PINK AMETH EARRS D1/8CTW/PA 6.66 10X8MM
 • 222023-YCCT
  14KY TES COG DIA/ CITR/SMKY QZEARRS, D.47CTW, 16X10 CITBRIO
 • 328315
  14KW DIA and AMETHYST EARRINGS AMETHYST 8.65CTW; DIA1/2CTW
 • 222040-AM
  14KW TESORO OV AMETH IN OVAL DIA HALO EARS, D1/3CTW, 7X5 AM
 • 222042-CT
  14KW TESORO PS CITRIN IN PEAR DIA HALO EARS, D1/3CTW 7X5CT