Pendants

 • 242001-YCCT
  TES 14KY BRN DIA PNDT W/BAIL 7.5MM CIT, BRN3/8/CIT1 3/4CT
 • 242001-YCGA
  TES 14KY BRN DIA PDT W/BAIL 7.5MM GAM,BRN3/8CT/GAM1 3/4CT
 • 242001-YCSQ
  TES 14KY BRN DIA PDT W/BAIL 7.5MM SMOKY QTZ,BRN3/8CT/SQ1.7
 • 240381
  14KW SAPP. and DIA. CIRCLE OF LIFE S.83 D.50 (1.5MM)
 • 240383
  14KW EMERALD and DIAMOND CIRCLE OF LIFE E.58 D.50 (1.5MM)
 • 240015
  14K RUBY and DIAMOND SLIDE ## D.15 R.35 WHITE/SI3-I1
 • 240038
  14K RUBY SLIDE R-2.64 FITS UP TO 6MM
 • 242031-YCMC
  14KY TESORO COG DIA and MULTI STPDT, D1/2CTW, HQ, RDGT, GR TOU
 • 242041-YCSQ
  14KY TES COGNAC DIA/ SMOKY QTZPDT, BRN1/7CTW,SQ .83TGW 6MMCS
 • 242042-YCAM
  14KY TESORO COGNAC DIA/ AMETHYPENDANT, D1/4CTW, AM 9X9 CUSH
 • 242046-YCSQ
  14KY TESORO COGNAC DIA/ SMOKY QUARTZ PDT, D5/8CTW, SQ-5, 7X5
 • 242025-YBT
  14KY TES LONDON BL TPZ/AQUA PENDANT, LBT 18MM, AQ-3.5/ 5.0